Είναι περιοχή κυρίως ορεινή και οι πεδινές περιοχές βρίσκονται κυρίως γύρω από τις εκβολές των ποταμών της. Η μεγαλύτερη οροσειρά της Ηπείρου, η οποία είναι και η σπουδαιότερη ολόκληρης της Ελλάδας, είναι η οροσειρά της Πίνδου. Ο Γράμμος, ο Σμόλικας, η Τύμφη, τα Αθαμανικά Όρη και τα βουνά Τσαμαντά, Σουλίου κ.τ.λ. είναι διακλαδώσεις της Πίνδου μέσα στην περιοχή της Ηπείρου. Κυριότεροι ποταμοί της είναι: Αώος, Καλαμάς, Αχέροντας, Λούρος, Άραχθος και ένα μέρος του Αχελώου και μεγαλύτερη λίμνη είναι η Παμβώτιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων. Κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας είναι και η εξόρυξη ορυκτών.

Περισσότερα..