Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Χερσίφρονος 15 & Λ. Ηλιουπόλεως

Τηλέφωνα

21 60 700 800

E-mail διεύθυνση

prg.greece4you@gmail.com